Kancelaria Prawna K. Kawecki, G. Syjut i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest firmą prawniczą specjalizującą się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych ( min. szkoły, zarządy dróg, zakłady budżetowe), przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych podmiotów korporacyjnych, zarządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów leczniczych.


Nasze usługi obejmują: porady i opinie prawne, projekty umów i innych aktów prawnych, negocjacje oraz zastępstwo przed sądami i urzędami. Świadczymy na rzecz naszych klientów kompleksową obsługę prawną, pomagamy im zarówno w sprawach bieżących (umowy handlowe, spory pracownicze, dochodzenie należności), jak i w skomplikowanych projektach.

Pracujemy według standardów, które gwarantują porządek i terminowość wykonywanych zadań oraz stały kontakt z klientem. Zawsze przestrzegamy zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Wykorzystywanie przez Kancelarię nowoczesnych technologii i rozbudowane zaplecze logistyczne pozwala nam szybko, skutecznie i profesjonalnie pomagać naszym Klientom.


Główne obszary działalności:


 • prawo cywilne (w tym prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe)
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne (materialne i procesowe)
 • prawo sądowo-administracyjne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo obrotu i zarządzania nieruchomościami
 • prawo budowlane
 • prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • prawo pracy
 • prawo medyczne
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo działalności gospodarczej
 • ochrona danych osobowychNasza misja

Specjalizacja i przyjazne relacje z klientami to nasze priorytety. Chcemy być kancelarią prawną do określonych zadań. Koncentracja na wybranych dziedzinach efektywnie podnosi jakość usług, usprawnia procedury oraz pozwala obniżyć koszty zleceń.Kancelaria Prawna K. Kawecki, G. Syjut i Wspólnicy Spółka Komandytowa