Nasi prawnicy

Klaudiusz Kawecki - Radca prawny, założyciel Kancelarii

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnie doświadczenie w obsłudze j.s.t. i ich jednostek organizacyjnych

Grażyna Syjut - Radca prawny, wspólnik Kancelarii.

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej j.s.t. i ich jednostek

Aleksandra Błonarowicz - Prawnik

absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne i administracyjne.

Amadeusz Błonarowicz - Radca prawny

absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, dośœwiadczenie przy obsłudze j.s.t. i wspólnot mieszkaniowych oraz

Kamil Mazurek - Radca prawny

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej j.s.t. wspólnot mieszkaniowych

Wioletta Przybylska - Adwokat

ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie

Dorota Bąbiak - Kowalska - Radca prawny, współpracuje z Kancelarią

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik konsultant kancelarii, bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa i szkoleń służb administracji

Jakub Koryl - Adwokat

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej j.s.t. i podmiotów gospodarczych