Usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje pełny zakres działalności wspólnoty mieszkaniowej w szczególności:

Prowadzenie obsługi dotyczącej spraw organizacyjnych

  • obsługa prawna zarządu/zarządcy wspólnoty mieszkaniowej (sprawy bieżące, opracowanie lub opiniowanie dokumentów stosowanych w firmie)
  • sprawy pracownicze zarządcy

Prowadzenie spraw z kontrahentami

  • obsługa prawna zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
  • przygotowanie lub opiniowanie dokumentów Wspólnoty
  • prowadzenie spraw sądowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego

Specjalna usługa:

  • prowadzenie spraw spornych w zakresie podwyżek czynszu wynajmu
  • prowadzenie spraw przeciwko deweloperom z tytułu rękojmi i gwarancji
  • dochodzenie należności z tytułu zaległych zaliczek, aż do etapu egzekucji

Oferta ograniczona bądź doraźna

W ramach obsługi stałej współpraca może być według wyboru klienta być ograniczona tylko do niektórych zagadnień wyżej wymienionych.

Jednorazowa (doraźna) pomoc udzielana jest w ramach pełnego oferowanego zakresu usług.

 

Another services

I. Zakres usług: Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców. Do usług tych należą przede wszystkim:
Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej

Order our service