Oferta dla firm - kompleksowa obsługa prawna

Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najbardziej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy. Wśród korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną przykładowo można wymienić następujące:

  • niższe koszty usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowych,
  • możliwość pokreślenia z góry kosztów obsługi prawnej,
  • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem różnych form kontaktu na odległość (telefonicznie, mailem, faxem),
  • możliwość ustalenia dyżurów prawnika w siedzibie firmy w określone dni i godziny lub pojedynczych wizyt w miarę potrzeb klienta,
  • lepsza znajomość problemów i spraw firmy przez Kancelarie, co ma niewątpliwy wpływ na szybkość oraz jakość świadczonej pomocy,
  • przygotowywanie informacji prawnej o nowych regulacjach prawnych ważnych dla działalności danego przedsiębiorcy,
  • możliwość opracowania przez Kancelarię wzorów umów oraz innych dokumentów dostosowanych do potrzeb klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy ustalane jest:

  •     ryczałtowo - za dany okres czasu, najczęściej miesięcznie, albo też
  • według stawek godzinowych,
  • według wykonywanych czynności - za każdą czynność z osobna.

Możliwy jest również system mieszany ryczałtowo-godzinowy, lub ryczałtowo-czynnościowy, zwłaszcza w przypadku gdy nie jest możliwe określenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który Kancelaria będzie musiała przeznaczyć na ich świadczenie. Powyższe sposoby ustalania wynagrodzenia są stosowane także w przypadku, gry zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Another services

I. Zakres usług: Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców. Do usług tych należą przede wszystkim:
Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej

Order our service