Oferta dla podmiotów leczniczych

Oferta stałej obsługi prawnej

Obejmuje ona pełny zakres działalności zakładu, w szczególności:

prowadzenie obsługi dotyczącej spraw organizacyjnych

  • obsługa prawna zarządu/dyrekcji zakładu
  • obsługa prawna konkursów na udzielanie świadczeń medycznych
  • obsługa prawna zamówień publicznych
  • obsługa prawna kontraktów z NFZ
  • obsługa prawna ubezpieczeń zakładu

prowadzenie spraw z kontrahentami

  • przygotowanie bądź opiniowanie umów stałych bądź doraźnych
  • obsługa prawna umów na wykonanie badań klinicznych, umów cateringowych oraz zlecanie innych usług
  • obsługa prawna w zakresie pozamedycznej działalności gospodarczej zakładu
  • sprawy odszkodowawcze pacjentów

sprawy pracownicze i osobowe

  • obsługa prawna spraw pracowniczych
  • obsługa prawna praktyk zawodowych, umów o dokształcanie

prowadzenie spraw sądowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego

  • sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
  • sprawy sądowe przed sadami administracyjnymi (WSA I NSA)

Specjalne usługi :

  • obsługa prawna i doradztwo w zakresie restrukturyzacji i przekształceń własnościowych jednostki
  • obsługa prawna roszczeń zakładu z tytułu nieopłaconych przez NFZ składek zdrowotnych (w tym ponadplanowych)
  • roszczenia zakładu wobec pacjenta z tytułu nieopłaconych Świadczeń zdrowotnych (nie finansowanych przez NFZ)

Oferta dla zakładów opieki zdrowotnej - pomoc prawna jednorazowa

Dla tych z Państwa, którzy nie są zainteresowani stałą obsługą prawną, Kancelaria proponuje pomoc w ramach jednorazowych zleceń. W ramach jednorazowych zleceń Kancelaria może:

  • udzielać porady prawne i wydawać opinie prawne,
  • sporządzać i opiniować umowy oraz inne dokumenty,
  • prowadzić sprawy sądowe zakładu, przy czym zakres usługi świadczonej przez Kancelarię zależny będzie od potrzeb zakładu opieki zdrowotnej, który może zlecić prowadzenie całej sprawy od początku do końca, może również ograniczyć rolę prawnika tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego firmy).

Jednorazowa pomoc prawna udzielana jest w pełnym zakresie działalności zakładu.

 

Another services

I. Zakres usług: Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców. Do usług tych należą przede wszystkim:
Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej

Order our service