Oferta dla Klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa: (w nawiasie podano przykładowe sprawy z podanych dziedzin prawa)

 • rawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów),
 • prawo medyczne (sprawy odszkodowawcze za błędy lekarskie - diagnostyczne, oraz popełnione w związku z prowadzonym leczeniem lub wykonywanym zabiegiem, zakażenia szpitalne),
 • prawo pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o ustalenie stosunku pracy, o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji),
 • prawo budowlane (sprawy o pozwolenie na budowę, o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o wydanie pozwolenia na użytkowanie, sprawy o samowole budowlaną),
 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu),
 • prawo rodzinne i osobowe (sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie),
 • prawo obrotu nieruchomościami (sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu, o meldunek, projektów umów, zwłaszcza umów nietypowych, długoterminowych oraz umów o znacznej wartości,

Forma świadczenia usług

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • udzielanie porad prawnych - ustnych i pisemnych,
 • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych w sprawach skomplikowanych (analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych),
 • prowadzenie negocjacji (w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, w sporach sądowych),
 • reprezentacja przed sądami przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Another services

I. Zakres usług: Wydawanie opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, oraz udzielanie porad prawnych w zakresie działania
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców. Do usług tych należą przede wszystkim:
Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej

Order our service