Amadeusz Błonarowicz

Radca prawny

absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, dośœwiadczenie przy obsłudze j.s.t. i wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzeniu spraw z zakresu windykacji zobowiązań, a także obsługi podmiotów gospodarczych.
Obsługuje też osoby fizyczne.